Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura

Struktura

Dyrektor: prof., dr hab. Małgorzata Omilanowska

Pokój 52, tel. (058) 523 37 41

e-mail: hismo@ug.edu.pl

 


Zastępca dyrektora:  dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG

Pokój 54, tel. (058) 523 37 42

e-mail:  andrzej.wozinski@ug.edu.pl

 

Sekretariat: mgr Lucyna Ołdziej

Pokój 53, tel. (058) 523 37 40

Fax. (058) 523 37 40

e-mail: hiszhs@univ.gda.pl

Godziny dyżurów poniedziałek - piątek 10-13.


Zakłady

Zakład Teorii Sztuki

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Biblioteka

Ostatnio modyfikowane: 10.10.2020